top of page

VERZENDING & RETOUR

VERZENDING                                                                                                                                                                                    

 

Wanneer een artikel voorradig is, wordt dit verzonden binnen de 7 dagen na bestelling.

Volgende verzendkosten zijn van toepassing:

België:

bestellingen boven de 70,00EUR: gratis

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 2,42EUR
100g - 350g: 3,63EUR
> 350g: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (5,16EUR)

BPost @home (met Track & Trace).

6,30EUR
Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Nederland:

bestellingen boven de 70,00EUR: gratis

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 4,83EUR

> 100g: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (7,80EUR)

Bpost - bpack World Business 0-2kg (met Track & Trace).

7,80EUR

Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Frankrijk - Duitsland - Luxemburg - Verenigd Koninkrijk:

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 4,83EUR

100g - 350g: 9,66EUR
> 350g: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (9,90EUR)

Bpost - bpack World Business 0-2kg (met Track & Trace).

9,90EUR

Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Denemarken - Finland - Hongarije - Ierland - Italië - Oostenrijk - Polen - Portugal - Spanje - Tsjechië - Zweden - Zwitserland:

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 4,83EUR

100g - 350g: 9,66EUR

350g - 1kg: 14,60EUR
> 1kg: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (19,90EUR)

Bpost - bpack World Business 0-2kg (met Track & Trace).

19,90EUR

Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Rest van Europa:

= Albanië, Andorra, Bosnië-Herz., Bulgarije, Cyprus, Estland, Faeröer, Georgië, Gibraltar, Guernsey, Ijsland, Jersey, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Roemenië, Rusland, San Marino, Slowakije, Slovenië, Turkije, Wit-Rusland.

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 4,83EUR

100g - 350g: 9,66EUR

350g - 1kg: 14,60EUR
> 1kg: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (34,20EUR)

Bpost - bpack World Business 0-2kg (met Track & Trace).

34,20EUR

Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Wereldwijd:

= Alle andere landen die hierboven nog niet werden opgesomd.

PRIOR briefpost (zonder Track & Trace).

Vele artikels passen in de brievenbus, daarom bieden we ook deze optie aan zodat de postbode ook je pakje kan leveren als je niet thuis bent. 
We versturen onze briefpost steeds met PRIOR zegels, zodat deze voorrang krijgen in de postkantoren. 
Opgelet: met deze optie krijg je geen Track & Trace code.

0 - 100g: 5,49EUR

100g - 350g: 10,98EUR

350g - 1kg: 25,62EUR
> 1kg: automatisch track and trace tarief omdat dit vanaf deze gewichtsklasse voordeliger is (41,90EUR)

Bpost - bpack World Business 0-2kg (met Track & Trace).

41,90EUR

Volg uw pakket online. In het geval dat de klant niet thuis is, wordt de zending naar het dichtstbijzijnde postpunt gebracht en bewaard voor 15 kalenderdagen. 

Eventuele vereiste douanekosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper. The Furry Crew betaalt geen douanebelasting.

RETOUR                                                                                                                                                                                            

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Furry Crew (Hoog Heultje 43, 2260 Westerlo, België, 0032494888439, info@thefurrycrew.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Furry Crew heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Furry Crew, Hoog Heultje 43, 2260 Westerlo, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Furry Crew zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Furry Crew alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Furry Crew op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Furry Crew wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Furry Crew geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

The Furry Crew betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan The Furry Crew, Hoog Heultje 43, 2260 Westerlo, België, info@thefurrycrew.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

bottom of page